Nuttige informatie

Clubinfo

Lidmaatschap

Tarieven zeilclub Sirocco

Individuele aansluiting72 EUR
Gezinsaansluiting 93 EUR
Gereduceerd lidgeld
– jeugdaansluiting (<18jaar op 1/1/20xx)
– senioren (>67jaar op 1/1/20xx)
– G-Watersport
60 EUR
Eenmalige aansluitingskosten40 EUR
Zomerligplaats 1e boot26 EUR
Zomerligplaats bijkomende boten21 EUR
Tarievenlijst 2022

Politiereglement Paalse Plas

Terugbetaling mutualiteit

Verzekeringen

Info verzekering via WWSV

Wat te doen bij een ongeval?